theqtsizeBe

Tốt nghiệp cao đẳng xin được thẻ hướng dẫn viên quốc tế

Bằng cao đẳng muốn xin thẻ hướng dẫn viên quốc tế?

 

Tốt nghiệp cao đẳng, khả năng ngoại ngữ cực tốt mà không xin được thẻ hướng dẫn viên quốc tế?

Đề xuất quy định mới về thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch?

Từ đề xuất đến Luật du lịch sửa đổi, từ ngày 1-1-2018, các cá nhân tốt nghiệp cao đẳng đủ điều kiện xin cấp thẻ HDV quốc tế.

Tại dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất quy định về thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch.

xin-the-hdv-quoc-te

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất quy định theo hướng điều chỉnh cách thức để có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và hạ thấp tiêu chuẩn cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Cụ thể, hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa được hành nghề khi có thẻ hướng dẫn viên và có hợp đồng với doanh nghiệp lữ hành. Hướng dẫn viên du lịch tại điểm được hành nghề khi có thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch là điều kiện bắt buộc để xin thẻ nội địa hoặc quốc tế, đối với các cá nhân không tốt nghiệp chuyên ngành hướng dẫn, hoặc khối ngành không liên quan đến du lịch.


 

VÀ TIN VUI DÀNH CHO CÁC BẠN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐÃ TỚI

Mới đây, 28/6/2017, Luật du lịch (sửa đổi) vừa được Quốc Hội thông qua.

Luật Du lịch (sửa đổi) được thông qua ngày 19/6/2017, quy định “Thẻ HDV du lịch  quốc tế và thẻ HDV nội địa có thời hạn 05 năm” (điều 58).

Tại Điều 59, Luật Du lịch ( sửa đổi) quy định một trong những điều kiện cấp thẻ HDV du lịch nội địa là “Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành khác trở lên phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa”. Và một trong những điều kiện cấp thẻ HDV du lịch quốc tế là “Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành khác trở lên phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế.”

Luật Du lịch (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 / 1 /2018.

Học nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch
1 buổi đi thực tế lớp nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

Bạn chỉ cần học thêm chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, và có thêm 1 chứng chỉ ngoại ngữ tương đương là 100% xin thẻ quốc tế dù không tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ. Liên hệ phòng đào tạo 0969 650 993 (đào tạo nghiệp vụ lữ hành – cấp thẻ Tổng cục du lịch)

 

18575102_1332478880201798_1485004190_o

Chúc các bạn hướng dẫn viên du lịch luôn luôn vững tin, yêu nghề và ngày càng thành công trên con đường trở thành đại sứ du lịch mình đã chọn.

 

Comments

comments

Share