chứng chỉ du lịch-hướng dẫn viên-daotaocaptoc.com

Nội dung đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

daotaocaptoc.com (0969.650.993) chuyên đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch cấp chứng chỉ du lịch đổi thẻ hướng dẫn viên nội địa và quốc tế. Thủ tục đăng ký lớp học hướng dẫn rất đơn giản, tặng nhiều ưu đãi cho học viên đăng ký sớm, linh động trong quá trình học – thi. Ngoài ra chúng tôi còn đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng,  đào tạo nghiệp vụ sư phạm,…. Chúc các bạn một ngày vui vẻ !


NỘI DUNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

  1. Hệ 1 tháng

Phần 1: Kiến thức cơ sở
–          Địa lý Việt Nam và tình hình kinh tế xã hội Việt Nam
–          Lịch sử Việt Nam
–          Văn hóa Việt Nam
–          Hệ thống chính trị và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch
Phần 2: Kiến thức ngành và nghiệp vụ
–          Tuyến điểm du lịch Việt Nam và xây dựng chương trình du lịch
–          Tâm lý khách du lịch
–          Giao tiếp ứng xử trong du lịch
–          Phẩm chất đạo đức nghề hướng dẫn du lịch
–          Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
–          Thực hành hướng dẫn du lịch
      Phần 3: Thực tập cuối khóa
 
  1. Hệ 2 tháng nội dung lớp nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

Phần 1: Kiến thức cơ sở
–          Địa lý Việt Nam và tình hình kinh tế xã hội Việt Nam
–          Lịch sử Việt Nam
–          Khái quát lịch sử văn minh thế giới
–          Văn hóa Việt Nam
–          Hệ thống chính trị và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch
Phần 2: Kiến thức ngành và nghiệp vụ
–          Tổng quan du lịch
–          Quản trị kinh doanh lữ hành
–          Tuyến điểm du lịch Việt Nam
–          Tâm lý khách du lịch
–          Giao tiếp ứng xử trong du lịch
–          Phẩm chất đạo đức nghề hướng dẫn du lịch

–          Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

–          Thực hành hướng dẫn du lịch
      Phần 3: Thực tập cuối khóa
 
  1. Hệ 3 tháng

Phần 1: Kiến thức cơ sở
–          Địa lý Việt Nam và tình hình kinh tế xã hội Việt Nam
–          Lịch sử Việt Nam
–          Khái quát lịch sử văn minh thế giới
–          Văn hóa Việt Nam
–          Hệ thống chính trị và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch
Phần 2: Kiến thức ngành và nghiệp vụ
–          Tổng quan du lịch
–          Quản trị kinh doanh lữ hành
–          Tuyến điểm du lịch Việt Nam
–          Tâm lý khách du lịch
–          Giao tiếp ứng xử trong du lịch
–          Phẩm chất đạo đức nghề hướng dẫn du lịch
–          Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
–          Thực hành hướng dẫn du lịch

      Phần 3: Thực tập cuối khóa, kết thúc lớp nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hướng dẫn có giá trị đổi thẻ hướng dẫn tại các sở du lịch trên toàn quốc.

Liên hệ ngay HOTLINE 0969.650.993

chứng chỉ du lịch-hướng dẫn viên-daotaocaptoc.com

Comments

comments

Share