luat-du-lich-2018-luat-du-lich-2017

Luật Du Lịch 2018 – Nội dung sửa đổi liên quan đến hướng dẫn viên du lịch

Những nội dung chính của luật du lịch sẽ được thay đổi vào năm 2018 (gọi tắt là Luật du lịch 2018) bao gồm nhiều nội dung có liên quan đến hướng dẫn viên du lịch. Điều kiện hành nghề hướng dẫn viên du lịch, các quy định liên quan đến ngành nghề.

(TCDL) – Luật Du lịch 2017 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Luật Du lịch gồm 9 Chương 78 Điều, trong đó hướng dẫn viên du lịch là một nội dung quan trọng. 

Luật Du lịch 2017 đã dành 1 Chương gồm 9 Điều để quy định về hướng dẫn viên. Các quy định này đã tiếp thu tinh thần của Luật Du lịch 2005, đồng thời bổ sung một số nội dung mới nhằm tạo điều kiện cho hướng dẫn viên hành nghề cũng như bảo vệ quyền lợi của hướng dẫn viên và các đối tượng liên quan.

 

NỘI DUNG LUẬT DU LỊCH 2018 MỚI SỬA ĐỔI LIÊN QUAN MẬT THIẾT ĐẾN HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH ĐƯỢC TÓM TẮT NGẮN GỌN DỄ HIỂU NHẤT NHƯ SAU:

IMG_15112017_113705_0

 

ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ CỦA HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

(1) Có thẻ hướng dẫn viên du lịch;

(2) Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa;

(3) Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch

 

Để tham gia các khóa học dành cho hướng dẫn viên du lịch, chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa, chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, vui lòng liên hệ phòng đào tạo lữ hành hướng dẫn toàn quốc: 0969 650 993 (Mrs Nguyệt) hoặc liên hệ qua trang facebook :  Bấm đây để được tư vấn

Comments

comments

Share