nen-hoc-nganh-ke-toan-hay-quan-tri-kinh-doanh

Học nghiệp vụ kế toán trưởng doanh nghiệp tại Hà Nội

. Điều kiện tham gia khóa học nghiệp vụ kế toán trưởng doanh nghiệp:

– Đối với người tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng thuộc khối ngành kế toán, kiểm toán, tài chính tín dụng, tài chính ngân hàng: phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán, có giấy xác nhận thâm niên công tác của cơ quan,, tính từ thời điểm cấp bằng.

– Đối với người tốt nghiệp trình độ Đại học thuộc khối ngành kế toán, kiểm toán, tài chính tín dụng, tài chính ngân hàng: phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán, có giấy xác nhận thâm niên công tác của cơ quan, tính từ thời điểm cấp bằng.

2. Thời gian, địa điểm, học phí:

– Thời gian học: Học vào ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần (hoặc các buổi tối trong tuần)

– Học phí: 1.500.000đ/khóa học/học viên.

 

3. Nội dung khóa học nghiệp vụ kế toán trưởng doanh nghiệp:

(Theo quy định tại điều 10, Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011) bao gồm các chuyên đề:

Phần Kiến thức chung:

– Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.

– Quản lý tài chính doanh nghiệp

– Pháp luật về thuế

– Thẩm định dự án đầu tư

– Quan hệ tín dung, thanh toán và bảo lãnh giữa DN với ngân hàng tài chính và tổ chức tài chính

Phần Kiến thức học Nghiệp vụ kế toán:

– Pháp luật kế toán

– Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ Kế toán trưởng doanh nghiệp.

– Kế toán tài chính doanh nghiệp.

– Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp.

– Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp.

– Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

4. Chứng chỉ nghiệp vụ kế toán trưởng doanh nghiệp :

Kết thúc khóa học, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng theo thông tư số 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính (chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm làm kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam).

5. Hồ sơ gồm có:

– 01 bằng tốt nghiệp photo công chứng (không quá 06 tháng).

– 01 chứng minh nhân dân photo.

– 01 mẫu đơn đăng ký học có dán ảnh, đóng dấu giáp lai xác nhận của thủ trưởng đơn vị cơ quan công tác (theo mẫu).

– 04 ảnh 3×4.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Ms Nguyệt – P. Đào Tạo.

Hotline 0969 650 993.

Phòng đào tạo nghiệp vụ kế toán trưởng toàn quốc.

Có lớp tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh.

Chi nhánh công ty cổ phần giáo dục Việt Nam tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Nha Trang, Cần Thơ, Đà Lạt, Quy Nhơn, Bình Định…


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đào tạo nghiệp vụ kế toán trưởng ở Hà Nội

Chứng chỉ kế toán trưởng tại Hà Nội

Chứng chỉ kế toán trưởng tại Hà Nội

Chứng chỉ kế toán trưởng tại Hà Nội

Đào tạo kế toán trưởng ở Hà Nội

Đào tạo kế toán trưởng ở Hà Nội

Đào tạo kế toán trưởng ở Hà Nội

Nghiệp vụ kế toán trưởng Hà Nội

Nghiệp vụ kế toán trưởng Hà Nội

Nghiệp vụ kế toán trưởng Hà Nội

Chứng chỉ kế toán trưởng Hà Nội

Chứng chỉ kế toán trưởng Hà Nội

Chứng chỉ kế toán trưởng Hà Nội

Lớp nghiệp vụ kế toán trưởng tại Hà Nội

Lớp nghiệp vụ kế toán trưởng tại Hà Nội

Lớp nghiệp vụ kế toán trưởng tại Hà Nội

Đào tạo nghiệp vụ kế toán trưởng tại Hà Nội

Đào tạo nghiệp vụ kế toán trưởng tại Hà Nội

Đào tạo nghiệp vụ kế toán trưởng tại Hà Nội

Đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp

Đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp

Đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp

Học kế toán trưởng Hà Nội

Học kế toán trưởng Hà Nội

Học kế toán trưởng Hà Nội

ke toan truong ha noi

ke toan truong ha noi

ke toan truong ha noi

dao tao ke toan truong

dao tao ke toan truong

dao tao ke toan truong

nghiep vu ke toan truong

nghiep vu ke toan truong

nghiep vu ke toan truong

dao tao nghiep vu ke toan truong ha noi

dao tao nghiep vu ke toan truong ha noi

dao tao nghiep vu ke toan truong ha noi

Comments

comments

Share