279322317486

Hải Phòng: Cấp Chứng Chỉ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Đào tạo chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch, tại Hải Phòng

(0969 650 993 Ms Nguyệt) là điều kiện bắt buộc để xin cấp thẻ hướng dẫn viên.

Học chứng chỉ du lịch tại Hải Phòng.
Đào tạo chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch để đổi thẻ hướng dẫn.

theqtsizeBe

 

Chi tiết liên hệ: Minh Nguyệt 0969 650 993
VP đại diện tại Hà Nội: 290 Tây Sơn – Đống Đa – HN
Mở lớp liên tục tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa…
Thông báo mở lớp nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại Hải Phòng, cấp chứng chỉ du lịch để xin cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa và quốc tế.

Comments

comments

Share