11220803_10153343211941727_3282353006877416249_n

Đo lòng trung thành của Hưng Đạo Đại Vương – Trần Quốc Tuấn

Sinh năm 1228, Trần Quốc Tuấn ra đời khi họ Trần vừa thay thế nhà Lý. Bấy giờ, Trần Cảnh tức vua Trần Thái Tông còn nhỏ mới 11 tuổi, vợ là Lý Chiêu Hoàng, vị vua cuối cùng của dòng họ Lý. Sau hơn 10 năm chung sống với vua Trần Cảnh, Lý Chiêu Hoàng vẫn chưa sinh được một người con nào. Trần Thủ Độ sợ họ Trần tuyệt tự, không có người nối dõi nên đã ép Trần Cảnh phải phế ngôi Hoàng hậu của Lý Chiêu Hoàng và lấy Thuận Thiên (chị ruột của Lý Chiêu Hoàng) làm vợ rồi lập làm Hoàng hậu. Lúc này Thuận Thiên đã có chồng và đã có thai ba tháng (chồng của Thuận Thiên là Yên Sinh Vương Trần Liễu, anh ruột vua Trần Cảnh). Trước sức ép đó cả hai anh em Trần Liễu – Trần Cảnh đều phản ứng quyết liệt. Trần Liễu nổi loạn nhưng bị Trần Thủ Độ dẹp tan. Được tha chết song điều này không dẹp nổi lòng thù hận trong lòng của Trần Liễu. Vì thế Trần Liễu đã cất công đi tìm khắp những người tài nghệ cao cường để dạy cho con trai mình thành bậc văn võ toàn tài, ký thác vào con mối thù sâu nặng. Người con trai ấy chính là Hưng Đạo Đại Vương – Trần Quốc Tuấn.
Thuở nhỏ, có người đã phải khen Quốc Tuấn là bậc kỳ tài. Khi lớn lên, Trần Quốc Tuấn càng tỏ ra thông minh xuất chúng, thông kim bác cổ, văn võ song toàn. Trần Liễu thấy con như vậy mừng lắm, những mong Quốc Tuấn có thể rửa nhục cho mình. Năm 1251, Trần Liễu qua đời, khi sắp mất Yên Sinh Vương cầm tay Quốc Tuấn trối trăng lại rằng: Con không vì cha mà lấy được thiên hạ thì cha dầu chết cũng không nhắm mắt được. Quốc Tuấn nhận lời song trong lòng vẫn không cho lời ấy là phải.

Khi quân Nguyên sang xâm lược, Quốc Tuấn một mình nắm giữ binh quyền. Có lần, Quốc Tuấn đem lời trối trăng của cha hỏi hai người gia nô là Yết Kiêu và Dã Tượng. Hai người can ngăn mà nói: Nếu thi hành kế ấy, dầu có giàu sang một thời mà tiếng xấu để đến ngàn đời không hết. Đại Vương bây giờ chẳng đã giàu sang rồi đó sao? Chúng tôi tình nguyện làm kẻ nô bộc đến già mà chết trong thanh thản chớ không muốn làm sự bất trung bất hiếu để cầu may mà được một chức quan. Chúng tôi mong được như người mổ dê tên là Duyệt ( tên một người chuyên mổ dê ở Trung Quốc thời Xuân Thu, giàu lòng trung nghĩa, từng theo phò Chiêu Vương nước Sở nhưng sau không nhận ban thưởng gì chỉ vui trở về với nghề mổ dê ).
Quốc Tuấn nghe hai người gia nô nói, vừa cảm động mà ứa nước mắt, vừa không ngớt khen ngợi. Có lần Quốc Tuấn cũng đem chuyện này vờ hỏi ý con là Vũ Vương Quốc Nghiễn: Cổ nhân giàu có cả thiên hạ để truyền cho con cháu về sau. Việc này ý con thế nào?
Quốc Nghiễn thưa rằng: Việc ấy đối với người khác họ cũng không nên làm, huống chi là người cùng một họ.
Quốc Tuấn rất lấy làm phải. Sau, ông lại đem câu ấy hỏi con thứ là Hưng Nhượng Vương Quốc Tảng. Quốc Tảng tiến thẳng đến nói rằng: Tống Thái Tổ là một người làm ruộng, chỉ nhờ gặp thời vận mà lấy được thiên hạ.
Quốc Tuấn liền rút gươm ra kể tội rằng: Bọn bề tôi phản loạn đều chính là do những đứa con bất hiếu mà ra. Nói rồi có ý giết đi. Quốc Nghiễn vội chạy ra van khóc, xin nhận tội thay, mãi sau mới được Quốc Tuấn tha cho. Khi Quốc Tuấn sắp mất, bảo Quốc Nghiễn rằng: Khi ta mất, đậy nắp quan tài đâu đó xong xuôi rồi mới cho Quốc Tảng vào viếng khóc.

Khi quân Nguyên xâm lược lần thứ 2, khí thế rất hung hãn. Mấy trận đầu quân ta thua chạy. Trần Nhân Tông thấy thế nên nói với Quốc Tuấn rằng: “Thế giặc to như vậy, mà chống với nó thì dân sự tàn hại, hay là trẫm hãy chịu hàng đi để cứu muôn dân”. Hưng- Đạo-Vương tâu rằng: “Bệ-hạ nói câu ấy thì thật là lời nhân đức, nhưng mà tôn miếu xã tắc thì sao? Nếu bệ hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!”. Vua nghe lời nói trung liệt như vậy, trong bụng mới yên.
Không những thế, để tạo sự đoàn kết toàn quân để đánh giặc, Quốc Tuấn đã chủ động gạt bỏ hiềm khích với Trần Quang Khải. Hai người là hai đầu mối của hai chi trong họ Trần, đồng thời một người là con Trần Liễu, một người là con Trần Cảnh, hai anh em đối đầu của thế hệ trước. Sự hòa hợp của hai người chính là sự thống nhất ý chí của toàn bộ vương triều Trần, đảm bảo đánh thắng quân Nguyên hung hãn.

Xem những việc trên thì rõ Quốc Tuấn là người hết lòng với nhà Trần, trung nghĩa rõ ràng như thế, cho nên dẹp tan được giặc Nguyên, dựng nên cơ nghiệp phi thường, tiếng vang đến Trung Quốc. Người Nguyên thường gọi ông là An Nam Hưng Đạo Vương mà không giám gọi rõ tên. Vua Trần Thánh Tông có làm bài văn bia ở sinh từ, sánh Quốc Tuấn với Thượng Phủ ( tức Khương Thượng một công thần của nhà Chu – Trung Quốc ). Vì có công to, ông được gia phong là Thượng quốc công, được quyền tự ban thưởng cho người khác, nhưng Quốc Tuấn chưa hề tự ban thưởng cho một ai cả, ông cẩn trọng giữ gìn như thế đấy. Ông lại thường tiến cử người hiền tài cho đất nước, các ông Trương Hán Siêu, Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Dã Tượng… đều là môn khách của Quốc Tuấn cả.

Như vậy, cuộc đời Trần Quốc Tuấn trải qua một lần gia biến, ba lần quốc nạn và ông đã tỏ ra là một bậc hiền tài. Thù nhà ông không đặt lên trên quyền lợi dân nước, xã tắc. Ông đã biết dẹp thù riêng, vun trồng cho mối đoàn kết giữa tông tộc họ Trần khiến cho nó trở thành cội rễ của đại thắng quân Mông – Nguyên xâm lược.

Phải chăng chính mối thù của người cha mà đã tạo nên một con người văn võ toàn tài như Trần Hưng Đạo?
—–
Nguồn tham khảo: Wikipedia, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Việt Sử Giai Thoai III…


Website: http://daotaocaptoc.com/
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM CHUYÊN ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ CÁC CHƯƠNG TRÌNH
 1. Đào tạo nghiệp vụ Đấu thầu
 2. Huấn luyện An toàn lao động,Lớp Giảng viên an toàn lao động
 3. Đào tạo Văn thư Lưu trữ,Thư ký Văn phòng, Thông tin thư viện
 4. Đào tạo nghiệp vụ Hướng dẫn Viên Du lịch
 5. Đào tạo về ISO, 5S, Quản trị kho hàng
 6. Ôn luyện Toefl – itp,B1, B2
 7. Đào tạo nghiệp vụ Giám sát, Quản lý dự án, Đánh giá dự án đầu tư
 8. Đào tạo nghiệp vụ BĐS, Kỹ sư định giá, Chỉ huy trưởng, Quản lý vận hành nhà chung cư
 9. Đào tạo chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm, Quản lý hành chính nhà nước
 10. Đào tạo các tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…
 11. Đào tạo nghề nấu ăn cấp chứng chỉ
Tài liệu hướng dẫn viên du lịch: https://www.facebook.com/tulieuhuongdanviendulich/?fref=ts
Lớp nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch: https://www.facebook.com/daotaochungchihuongdanviendulich/?fref=ts

Comments

comments

Share