14516_4776DA547036453F71AB92AAD7C727BD_T1

Mười hai bến nước

Mười hai bến nước Trong xã hội Việt Nam ngày xưa chia thành 12 hạng người, cho nên người con gái thời đó thường băn khoăn “thân gái 12 bến nước”, ngụ ý rằng không biết bản thân mình sẽ…

Share
Read More