12345439_791422934303120_5291341121027276175_n

CẢ TIỀN VÀ HẬU LÊ CÓ MẤY ĐỜI VUA?

I- NHÀ TIỀN LÊ 980 – 1009:
Nhà Tiền Lê tiếp sau nhà Đinh và trước nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Nhà Tiền Lê truyền được ba đời và có công đánh thắng giặc Tống.

1- Lê Đại Hành (941 – 1005), tên húy là Lê Hoàn, là vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê, Ông ở ngôi vua 24 năm, từ 980 đến 1005. Thọ 65 tuổi
2- Lê Trung Tông (983 – 1005) là vị vua thứ hai của nhà Tiền Lê, tại vị được ba ngày.
3- Lê Ngọa Triều (986 – 1009), tên húy là Lê Long Đĩnh, là vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê, là vị vua ác ôn tàn độc & dâm ô nhất trong lịch sử, những năm cuối cùng của cuộc đời đi không được phải được khiêng ra thiết triều, nên ở ngôi không lâu, trị vì 4 năm từ 1005 đến 1009.

2- NHÀ HẬU LÊ 1428-1788
Nhà Hậu Lê (1418 – 1527, 1533 – 1789) là một triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam, được thành lập sau khi vua Lê Thái Tổ (tức Lê Lợi) lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng quân Minh.
Nhà Hậu Lê gồm hai giai đoạn: Lê sơ (1428-1527) và Lê trung hưng (1533-1789).
12345439_791422934303120_5291341121027276175_n
a)- LÊ SƠ (Thời Lê sơ kéo dài đúng 100 năm)
Ngày xưa khi còn học Trường Lương Văn Can tôi rất làm biếng học bài và khó nhớ nằm lòng trong sách. Mai nhờ có Cô Sử Địa Nguyễn Thị Giang chỉ cho 1 chiêu thật tuyệt rất dể nhớ bài và nhớ đến chết luôn. Thí dụ: nhà Lê sơ – Hậu Lê (1428 – 1788), 12 vị Vua, chỉ tóm gọn 12 chữ là OK: “Thái-Thái-Nhân-Nghi ; Thánh-Hiến-Túc-Uy ; Tương-Quang-Chiêu-Cung”

THÁI Tổ Cao hoàng đế Lê Lợi (1428-1433)
THÁI Tông Văn hoàng đế Lê Nguyên Long (1433-1442)
NHÂN Tông Tuyên hoàng đế Lê Bang Cơ (1442-1459)
NGHI Dân (1459-1460)

THÁNH Tông Thuần hoàng đế Lê Tư Thành (1460-1497)
HIẾN Tông Duệ hoàng đế Lê Sanh (1497-1504)
TÚC Tông Chiêu hoàng đế Lê Thuần (1504)
UY Mục Lê Tuấn (1504-1509)

TƯƠNG Dực Lê Oanh (1509-1516)
QUANG Trị Lê Quang Trị (1516)
CHIÊU Tông Thần hoàng đế Lê Y, Lê Huệ (1516-1526)
CUNG hoàng đế Lê Xuân (1522-1527)

[Hai người cuối cùng là lộn xộn nhất, chuyện này sẽ bàn ở các bài nói về đề tài này, chỉ nói 1 chi tiết “mà sử không ghi” 2 người chen vào giữa Chiêu Tông & Cung Hoàng, đó là: Lê Bảng (Đại đức, 1518-1519) & Lê Do (Thiên Hiên, 1519). Còn nhiều chiêu nữa lắm đấy các bạn, hehehe].

b)- LÊ TRUNG HƯNG
Trang Tông Dụ hoàng đế Lê Duy Ninh
Trung Tông Vũ hoàng đế Lê Duy Huyên
Anh Tông Tuấn hoàng đế Lê Duy Bang
Hồng Phúc
Thế Tông Nghị hoàng đế Lê Duy Đàm
Kính Tông Huệ hoàng đế Lê Duy Tân
Thần Tông Uyên hoàng đế Lê Duy Kỳ ( lần 1)1619-1643
Chân Tông Thuận hoàng đế Lê Duy Hựu
Thần Tông (lần 2) Uyên hoàng đế Lê Duy Kỳ 1649-1662)
Huyền Tông Mục hoàng đế Lê Duy Vũ
Gia Tông Mỹ hoàng đế Lê Duy Cối
Hy Tông Chương hoàng đế Lê Duy Cáp
Dụ Tông Hòa hoàng đế Lê Duy Đường
Lê đế Duy Phường (Bị phế thành Hôn Đức Công )
Thuần Tông Giản hoàng đế Lê Duy Tường
Ý Tông Huy hoàng đế Lê Duy Thận
Hiển Tông Vĩnh hoàng đế Lê Duy Diêu
Mẫn Đế Lê Duy Khiêm

III- KẾT LUẬN:
Triều Tiền Lê có 3 đời vua.
Hậu Lê (1418-1527 và 1533-1789) có 27 đời vua (cả thời Lê sơ và Lê trung hưng) nhưng có 01 vị vua lên ngôi 2 lần (Uyên hoàn đế Thần Tông – Lê Duy Kỳ) nên coi như tính chỉ có 26 vị vua.
Vậy tổng cộng có 29 đời vua.

Comments

comments

Share